نمایشگاه و دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر،
بالاتر از پمپ بنزین ساعی، شماره، 2240، ساختمان نگین ساعی، طبقه اول
تلفن 88706026-88706025
فکس 88712941
ایمیل info@12-chairs.com

گالری مبلمان / پارچه و پرده راه ابریشم:
وبسایت  www.rah-e-abrisham.org